Правила та типові питання
Назад
Угода Користувача

Ця Угода користувача регулює відносини сайтом «Бесплатка» і користувачем мережі Інтернет («Користувач»), що виникають при використанні інтернет-ресурсу www.besplatka.ua («Besplatka»), на зазначених у Угоді умовах.

Повним і беззастережним прийняттям даної пропозиції Бесплатка на адресу Користувача про укладення договору є вчинення Користувачем дій, спрямованих на використання Besplatka, в тому числі, пошук, перегляд або подача оголошень, реєстрація на сайті, напрямок повідомлень через форму зв'язку та інші дії по використанню функціональності Besplatka .

Угода може бути змінено сайтом Бесплатка в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення про це Користувача. Нова редакція Угоди користувача набирає чинності з моменту її розміщення на Besplatka, якщо Бесплатка прямо не вказано інше. Регулярне ознайомлення з діючою редакцією Угоди користувача є обов'язком Користувача.

Використання Besplatka після набрання чинності нової редакції Угоди користувача означає згоду з нею Користувача і застосування до нього в повному обсязі положень нової редакції.

1. Терміни та визначення

У цій Угоді користувача терміни, зазначені нижче, мають таке значення:

Besplatka та / або Сайт - Інтернет ресурс, що представляє собою сукупність містяться в інформаційній системі інформації та об'єктів інтелектуальної власності (в тому числі, програма для ЕОМ, база даних, графічне оформлення інтерфейсу (дизайн) та ін.), Доступ до якого забезпечується за різних користувача пристроїв, підключених до мережі Інтернет, за допомогою спеціального програмного забезпечення для перегляду веб-сторінок (браузер) за адресами www.besplatka (включаючи домени наступних рівнів, що відносяться до даних адресами) або Мобільних додатків.

Користувач - відвідувач ресурсів мережі Інтернет, у тому числі Besplatka.

Угода - справжнє угоду, Умови розміщення оголошень та інші правила і документи, що регламентують роботу Besplatka або визначають порядок використання Сервісів, опубліковані на Сайті.

Сервіси - функціональні можливості, служби, послуги, інструменти, доступні для користувачів на Besplatka.

Мобільний додаток - програмне забезпечення для портативних (мобільних) пристроїв, встановлене або завантажене Користувачем на такі пристрої за допомогою різних програмних платформ, призначене для доступу до Besplatka.

Товар - будь-який товар, продукт, послуга, пропозицію про роботу чи іншу пропозицію, щодо якого Користувач розміщує на Besplatka Оголошення.

Оголошення - інформаційне повідомлення з пропозицією про товар (включаючи контактну інформацію, фотографії та будь-яку супутню інформацію), розташовуване Користувачем на Besplatka, адресована невизначеному колу осіб.

Продавець - Користувач, що розміщує на Besplatka Оголошення з пропозицією укласти угоду щодо Товару.

Покупець - Користувач, який здійснює перегляд розміщеного Продавцем Оголошення, взаємодія з Продавцем щодо Товару та / або укладає угоду з Продавцем.

Облікові дані - унікальний логін (адреса електронної пошти) і пароль, створювані самостійно Користувачем в процесі реєстрації на сайті або змінені надалі Користувачем через Особистий кабінет, використовувані для доступу в Особистий кабінет після авторизації Користувача на Besplatka.

Особистий кабінет - персональний розділ Користувача на Besplatka, пов'язаний з обліковим записом Користувача на Сайті, в якому Користувачеві доступно управління окремими Сервісами Besplatka, у тому числі їх замовлення, підключення / відключення, на запропонованих Бесплатка умовах.

Реєстрація - сукупність дій Користувача відповідно до зазначених на Besplatka інструкціями, включаючи надання Облікових даних та іншої інформації, що здійснюються Користувачем з використанням спеціальної форми користувальницького інтерфейсу Besplatka з метою формування Особистого кабінету і отримання доступу до окремих Сервісів Besplatka.

Відомості - будь-які матеріали та інформація, що надаються Користувачем Бесплатка у зв'язку з використанням Besplatka.

2. Загальні положення. Доступ до сервісів Сайту

2.1. Бесплатка пропонує Користувачеві на умовах цієї Угоди користувача скористатися доступними на Besplatka Сервісами, включаючи розміщення, пошук і перегляд Об'яв та іншими пропонованими на сайт сервісу. Відносно використання окремих Сервісів Бесплатка можуть бути встановлені додаткові умови, правила та обмеження. Бесплатка вправі у час переглядати або змінювати умови надання Сервісів, доповнювати, змінювати, обмежувати, розширювати функціональні можливості Сайту та / або Сервісів, у тому числі умови доступу Користувача до Сервісів або окремим функціональним можливостям Сайту.

2.2. Сервіси надаються Користувачеві безкоштовно, якщо спеціально не вказано інше.

2.3. Надання окремих Сервісів може регулюватися спеціальними правилами та / або угодами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди користувача, у тому числі Умовами розміщення оголошень, іншими умовами та правилами, індивідуальними угодами, складеними у письмовій формі і підписаними Бесплатка та Користувачем. У разі суперечності або невідповідності між текстом цієї Угоди користувача і спеціальними правилами та / або угодами застосуванню підлягають останні.

2.4. Сайт Besplatka є майданчиком, що дозволяє Продавцям самостійно на свій страх і ризик розміщувати пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб на вчинення правочину щодо Товару, яким Продавець правомочний розпоряджатися (робити пропозиції), а покупець приймає на свій розсуд і під свою відповідальність пропозиції, розміщені на сайті Продавцями, укладаючи відповідну угоду з Продавцем.

Бесплатка не є організатором угоди, Покупцем, Продавцем, посередником, агентом або представником якого-небудь Користувача та / або іншим зацікавленою особою щодо пропонованої / заключаемой між Користувачами угоди. Всі здійснюються завдяки розміщенню Оголошення на Сайті угоди між Користувачами укладаються і виконуються без прямого або непрямого участі Бесплатка.

2.5. Незалежно від факту Реєстрації або авторизації Користувача на Сайті, використання Сайту, включаючи перегляд розміщеної на Сайті інформації, означає згоду Користувача з справжнім Угодою користувача і прийняття на себе зобов'язань слідувати інструкціям по використанню Сервісів, а також відповідальності за дії, пов'язані з використанням Сайту.

2.6. Здійснюючи доступ до Besplatka і укладаючи таким чином цю Угоду користувача, Користувач гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Угоди користувача, у тому числі є повнолітнім і повністю дієздатною особою, або неповнолітньою особою, оголошеним за рішенням уповноваженого органу повністю дієздатним (емансипація) або неповнолітньою особою, які досягли чотирнадцяти років і одержали письмовий дозвіл в необхідній законом формі від своїх батьків або інших законних представників на укладення Угоди користувача. Бесплатка вправі у час зажадати від Користувача надання інформації та документів, що підтверджують права і повноваження, як зазначено вище.

2.7. Надані на Besplatka Сервіси в будь-який момент можуть змінюватися, доповнюватися, оновлюватися, міняти форму і характер функціональних можливостей без попереднього повідомлення Користувача, у зв'язку з чим їх використання пропонується в режимі «як є», тобто тому вигляді та обсязі, в якому вони надаються Бесплатка в момент звернення до Сервісів користувачів. Бесплатка право при необхідності на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання Сервісів (або будь-яких окремих функцій у рамках Сервісів) всім Користувачам в цілому або окремій Користувачеві, зокрема, без попереднього повідомлення.

3. Реєстрація на Сайті

3.1. Користувач має право розміщувати Оголошення, а також користуватися окремими Сервісами після Реєстрації на Besplatka.

3.2. При Реєстрації вказуються Облікові дані, які Користувач вибирає самостійно. Після внесення даних для Реєстрації Користувач отримує електронний лист на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації, що містить активне гіперпосилання, перехід по якій необхідний для підтвердження реєстрації на сайті. Реєстрація облікового запису здійснюється на одну адресу електронної пошти Користувача одноразово. Повторна Реєстрація нового облікового запису на Сайті з використанням раніше зазначеного при Реєстрації адреси електронної пошти не допускається. Користувач може змінити Облікові дані в Особистому кабінеті на Сайті.

3.3. Користувач зобов'язаний стежити за збереженням своїх Облікових даних і не розкривати їх третім особам. Користувач не має права передавати свої Облікові дані третім особам, а також прямо або побічно дозволяти третім особам використовувати його Облікові дані для авторизації на Besplatka, за винятком осіб, що діють від імені та в інтересах Користувача або отримали такі Облікові дані на підставі відповідних угод з Користувачем.

3.4. Будь-яка дія, вчинене з Особистого кабінету Користувача з використанням його Облікових даних вважається дією, досконалим самим Користувачем або уповноваженою ним особою і встановлює обов'язки і відповідальність для Користувача відносно таких дій, включаючи відповідальність за порушення цієї Угоди користувача, вимог законодавства щодо Товару, інформація про якому розміщується Користувачем на Besplatka.

3.5. Користувач зобов'язаний негайно змінити Облікові дані, якщо у нього є причини підозрювати, що ці дані були розкриті або можуть бути використані неуповноваженими ним третіми особами.

3.6. Бесплатка вправі використовувати доступні технічні рішення для перевірки правильності інформації, наданої Користувачем при використанні Besplatka. Бесплатка не може гарантувати, що Користувач дійсно є тим, ким видається, а також що інформація, надана Користувачем на Besplatka, відповідає дійсності. Бесплатка рекомендує Користувачам спілкуватися з можливими контрагентами, продавців і покупців, використовуючи для цього всі інструменти, доступні на Besplatka, і дотримуватися обачність і обережність при здійсненні угод та виборі Продавця.

3.7. Бесплатка право заблокувати доступ Користувача до Особистого кабінету з одночасним припиненням розміщення і показу його Об'яв або без такого. Бесплатка вправі у час припиняти та / або обмежити доступ Користувача до Сервісів, а також заблокувати або видалити обліковий запис Користувача на Сайті без можливості її відновлення.

3.8. Перегляд Об'яв та іншої інформації, розміщеної на Besplatka у відкритому доступі не вимагає реєстрації та / або авторизації Користувача, однак при вчиненні таких дій Користувач в будь-якому випадку зобов'язаний дотримуватися положень Угоди користувача.

4. Відомості, що надаються Користувачами

4.1. У рамках використання Besplatka Користувач зобов'язується надавати тільки достовірні Відомості і несе відповідальність за надану їм інформацію. Користувач зобов'язується своєчасно актуалізувати Відомості допомогою їх редагування на Besplatka. Бесплатка вправі запитувати, а Користувач зобов'язаний надавати за таким запитом документи та інформацію, необхідні для визначення Користувача як сторони Угоди користувача та / або сторони, що використовує відповідний Сервіс, а також документи, що підтверджують достовірність поданих Відомостей і правомірність використання / пропозиції Товару та / або зв'язок Користувача з вказаним в оголошенні Товаром.

4.2. У процесі користування Сервісами Besplatka (у тому числі при Реєстрації, взаємодії з іншими Користувачами через інтерфейс Besplatka, розміщенні Об'яв, перегляд сторінок Besplatka тощо), Користувач самостійно і добровільно приймає рішення про надання Бесплатка або розміщенні у відкритому доступі персональних та інших відомостей про Користувача (прізвище, ім'я, по батькові або псевдонім Користувача, адресу електронної пошти, номер мобільного телефону, а також будь-яка інша інформація, надана Користувачем, у тому числі міститься в повідомленнях, що направляються іншим Користувачам через форму зворотного зв'язку в інтерфейсі Besplatka, інформація про дії Користувача на Besplatka та ін.) для цілей виконання Угоди користувача, а також цим заявляє про свою згоду на обробку Бесплатка і його афілійованими особами персональних і інших даних Користувача, їх передачу (у тому числі транскордонну передачу на територію іноземних держав, що забезпечують адекватний захист прав суб'єктів персональних даних) для обробки іншим Користувачам та / або третім особам, що діють за дорученням Бесплатка, у тому числі для цілей: надання консультаційної підтримки Користувачам у зв'язку з використанням Сайту, перевірки Оголошень на предмет відповідності Угоді користувача, доставки повідомлень іншим Користувачам, отримання статистичних та аналітичних даних для поліпшення функціонування Besplatka та / або Сервісів, розширення спектру надаваних Сервісів, отримання інформаційних і / або рекламних повідомлень Бесплатка або третіх осіб, попередження або припинення незаконних та / або несанкціонованих дій користувачів або третіх осіб, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України . Бесплатка вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб.

4.3. Вся інформація (незалежно від того чи належить така інформація законодавством України до персональних або інших даних, що підлягає захисту відповідно до законодавства України, чи ні), розміщена Користувачем на Besplatka, розміщується їм для реалізації Користувачем його майна та / або послуг і / або в інших інтересах Користувача і, відповідно, Користувач розміщує ту чи іншу інформацію про себе виключно у своїх інтересах, в тому числі для полегшення встановлення зв'язку з Користувачем.

Розміщуючи на Besplatka Оголошення, Користувач робить Відомості, зазначені в оголошеннях, загальнодоступними і розуміє, що розміщена інформація публікується на Besplatka у відкритому доступі, тобто доступна для ознайомлення будь-якому відвідувачу Besplatka (необмеженому колу осіб) на території всіх країн світу, де є можливість використання мережі Інтернет і доступу до сайту, відповідно Користувач розуміє і приймає на себе всі ризики, пов'язані з таким розміщенням інформації, у тому числі, включаючи, але не обмежуючись: ризик потрапляння адреси електронної пошти в списки для розсилки спам-повідомлень, ризик потрапляння адреси електронної пошти до різного роду шахраям, ризик потрапляння телефонного номера до SMS-спамерам та / або SMS-шахраям та інші ризики, що випливають з такого розміщення інформації.

4.4. Бесплатка не повинно здійснювати попередню перевірку Відомостей будь-якого виду, що розміщуються та / або розповсюджуваних Користувачем допомогою Besplatka. Бесплатка має право на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні та / або розповсюдженні їм будь-яких Відомостей або видалити будь Відомості, які розміщені Користувачем на Besplatka. Користувач усвідомлює і згоден з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з розміщенням та розповсюдженням будь-яких Відомостей, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності такого.

4.5. Бесплатка не чинить консультацій з питань, що не відносяться до Besplatka, що вимагає професійної оцінки та / або не входять до компетенції Бесплатка.

4.6. Звернення Користувача в Бесплатка з питань, пов'язаних з використанням Besplatka, розглядаються в порядку, передбаченому на Сайті. Взаємодія Бесплатка з Користувачем в рамках розгляду звернення Користувача здійснюється з використанням зазначеного Користувачем адреси електронної пошти.

4.6. Бесплатка має право не розглядати звернення Користувача: що не містять інформацію і документи, необхідні для розгляду звернення; містять неправдиву інформацію і (або) документи, що не володіють ознаками достовірності; щодо питань, по яких раніше Бесплатка був направлений відповідь Користувачеві (повторні звернення); містять образи, погрози або обігу, викладені в різкій негативній формі; направлені з порушенням інших умов і порядку розгляду звернень, передбачених Бесплатка.

5. Зобов'язання Користувача

5.1. Користувач зобов'язується діяти виключно відповідно до чинного законодавства та Угодою користувача Besplatka, а також нести відповідно до законодавства України повну відповідальність за власні дії та бездіяльність на Besplatka і при використанні Сервісів.

5.2. Доступні Користувачеві Сервіси Besplatka можуть бути використані виключно в цілях, для яких такі Сервіси призначені Бесплатка. Користувачеві забороняється використовувати Сервіси, а також будь-яку отриману на Сайті інформацію не за призначенням.

Бесплатка вправі у будь-який час на свій розсуд проводити вибіркову перевірку Об'яв, повідомлень Покупців, які направляються Продавцям через форму зв'язку Besplatka та / або умов використання Користувачами Сервісів на предмет дотримання Угоди користувача, у тому числі в автоматичному режимі з використанням програмних засобів. У разі виявлення порушень, а також при отриманні інформації від третіх осіб про такі порушення або виявленні сукупності ознак, які можуть свідчити на думку Бесплатка про порушення, Бесплатка вправі припиняти або припиняти доступ Користувача до тих чи інших сервісів, включаючи відхилення або блокування Оголошення та / або доступу до Особистого кабінету.

За одноосібним рішенням Бесплатка блокування Об'яв та / або облікових записів на Сайті може бути тимчасовим або постійним, залежно від обсягу та кількості допущених Користувачем порушень цієї Угоди користувача і інших, встановлених Бесплатка, правил використання Сайту. У разі усунення Користувачем допущених порушень Бесплатка вправі відновити заблоковане раніше Оголошення або доступ Користувача до облікового запису на Сайті.

5.3. Користувач зобов'язується не використовувати автоматичні та інші програми для отримання доступу на Besplatka без письмового дозволу Бесплатка. Без дозволу Бесплатка також не допускається використання, поширення, копіювання та / або витяг з Besplatka ручним або автоматичним способом (з використанням програмних засобів) будь-яких матеріалів або інформації (включаючи Оголошення, тексти описів Товару, фотографії та інше).

5.4. Використання комп'ютерних програм, дозволяють переглядати або розміщувати на Besplatka Оголошення, минаючи звичайний порядок розміщення Об'яв (наприклад, використання програм по автозавантаженні Оголошень), за відсутності письмового дозволу Бесплатка, суворо заборонено і може призвести до припинення та / або призупиненню публікації Об'яв, блокування доступу в Особистий кабінет і / або до Besplatka.

5.5. Користувач також зобов'язується:

не вживати ніяких дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Besplatka;

не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Besplatka (крім Відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Бесплатка і будь третьої сторони;

не перешкоджати роботі Besplatka, а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, з метою заблокувати або обмежити доступ на Besplatka.

5.6. З метою припинення або запобігання порушення Угоди користувача та / або заподіяння шкоди Бесплатка (наприклад, DDoS-атаки чи інші хакерські атаки, неавторизоване Бесплатка використання програмних засобів, у тому числі для завантаження Об'яв та інше), Бесплатка вправі обмежувати доступ користувачів або третіх осіб до Besplatka шляхом блокування доступу до Besplatka відповідного ip-адреси або діапазону ip-адрес.

5.7. Для цілей доступу до окремих Сервісів на Besplatka Користувачем можуть використовуватися надані їм унікальні ідентифікатори (набір символів) Користувача, облікового запису на Сайті, Оголошення, Товару та ін.

5.8. Здійснюючи доступ до Besplatka, Користувач висловлює свою згоду на отримання рекламної інформації, розміщеної на Besplatka третіми особами. Користувач розуміє і погоджується, що Besplatka не визначає зміст і не несе відповідальності за таку інформацію, включаючи сайти, посилання на які можуть міститися у відповідних матеріалах.

5.9. Користувач Besplatka зобов'язується не використовувати будь-які дані, надані іншим Користувачем, без письмового дозволу особи, яка розмістила такі Відомості, або без підтвердження будь-яким іншим способом права використовувати такі Відомості. Всі відомості, отримані Користувачем про інших користувачів у зв'язку з використанням Besplatka, можуть бути використані тільки для здійснення та виконання угод щодо Товарів. Таким чином, Користувачеві забороняється використовувати електронну адресу, і / або номер телефону іншого Користувача для цілей прямої рекламної розсилки або інший розсилки небажаних електронних повідомлень, а також для інших протиправних дій або дій, скоєних без відома та / або згоди іншої сторони.

Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Сервіси подразумевают обмежений доступ до деякої контактної інформації інших користувачів. Право використання Відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується справжнім Угодою користувача.

5.10. Якщо у Користувача виникають претензії до іншому Користувачеві у зв'язку з використанням останнім Сервісів та / або розміщеними ним Оголошеннями, Користувач зобов'язаний пред'являти ці вимоги належному особі (Продавцю) і дозволяти претензії самостійно і без участі Бесплатка.

5.11. Користувач розуміє і приймає, що Бесплатка не завжди перевіряє інформацію, яка опублікована на Besplatka Користувачами. Деякі дані, що містяться в оголошеннях, можуть здатися образливими, небезпечними, неправильними або вводять в оману. Бесплатка рекомендує Користувачам дотримуватися обережності і покладатися на здоровий глузд при використанні інформації на Besplatka. Користувач повинен взяти до уваги, що його контрагент може видавати себе за іншу особу, бути неповнолітнім, розміщувати спотворену інформацію і т.д. Використання Сервісів увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Бесплатка не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку інших користувачів.

5.12. Користувач зобов'язується дотримуватися обачність при виборі контрагента, під свою відповідальність приймає рішення про угоду, виходячи з факту розміщення Оголошення на Besplatka, самостійно засвідчити, що пропозиція, продаж та / або придбання будь-якого Товару в оголошенні на Besplatka є дійсним і легальним.

5.13. Користувач зобов'язується не використовувати систему внутрішніх повідомлень на сайті для рекламних розсилок (спам)

 

6. Обмін інформацією при використанні Сайту

6.1. Повідомлення Бесплатка, призначені для користувачів, публікуються для загального доступу на Besplatka та / або розсилаються індивідуально за електронними адресами, наданими Користувачами при Реєстрації або розміщенні Оголошень на Сайті. При цьому Користувач розуміє, приймає і погоджується, що розсилаються повідомлення та / або їх окремі частини можуть мати рекламний характер, а також можуть містити рекламні, інформаційні та інші повідомлення контрагентів Бесплатка. Повідомлення, опубліковані на Besplatka, вважаються доставленими Користувачу з моменту їх публікації.

6.2. Повідомлення користувачів, призначені для Бесплатка, пересилаються способами, запропонованими на Besplatka, включаючи форму зворотного зв'язку для звернень на Сайті.

 

6.3. Повідомлення Користувача Продавцю можуть бути спрямовані допомогою спеціально запропонованої форми зв'язку з Продавцем, при використанні якої повідомлення направляється на електронну адресу Продавця, вказаний при Реєстрації або розміщенні Оголошення.

6.4. Здійснюючи доступ до Besplatka, Користувач висловлює свою згоду з тим, що Бесплатка і адміністратор сайту www.domofond.ua, на якому можуть бути опубліковані Оголошення, можуть направляти Користувачеві електронні листи (e-mail) та / або короткі повідомлення (SMS) на зазначений їм на Besplatka, відповідно, адресу електронної пошти або телефонний номер і, як то, включаючи, але, не обмежуючись: повідомлення користувачів відносно Товарів та / або Об'яв, в тому числі, пропозиції щодо укладання угоди від інших Користувачів, пропозиції та повідомлення іншого інформаційного та / або рекламного характеру Бесплатка або компаній - партнерів Бесплатка, а також передавати третім особам адреси електронної пошти і телефонні номери для цілей спрямування зазначених повідомлень.

7. Гарантії та відповідальність

7.1. Користувач несе відповідальність за дії, що здійснюються на Сайті, відповідно до чинного законодавства України, включаючи відповідальність за зміст розміщуваної їм інформації і порушення прав третіх осіб щодо Товарів та / або інформації, що розміщується на Сайті.

7.2. Користувач несе відповідальність за пропоновані відносно Товарів та укладені у зв'язку з ними угоди, за вибір контрагентів для угоди і випливають з угоди наслідки. Всі угоди відношенні Товарів укладаються між Користувачами безпосередньо. Бесплатка не є учасником і / або посередником угод, скоєних Користувачами виходячи з інформації, отриманої на Besplatka, не контролює і не несе відповідальності за такі угоди.

7.3. Besplatka є інструментом, який надає можливість Користувачам розміщувати Оголошення щодо Товарів, реалізація та / або придбання яких дозволені законом і Угодою користувача. При цьому Бесплатка не завжди перевіряє Оголошення, розміщені Користувачами. Таким чином, якість, безпека, законність і відповідність Товару його опису, а також можливість Продавця продати та / або Покупця придбати Товар знаходяться поза контролем Бесплатка. У зв'язку з чим, Бесплатка не несе відповідальність за зміст інформації, що надається Користувачами, включаючи утримання Об'яв, використання Користувачами товарних знаків, логотипів третіх осіб та умов пропозиції Продавця.

7.4. Бесплатка не несе відповідальності за втрату Користувачем, а також за спотворення інформації або втрату повідомлення, одержуваного з використанням форм зв'язку на Сайті.

7.5. Враховуючи принципи побудови і функціонування мережі Інтернет, Сервіси надаються «як є», це означає, що Бесплатка не надає будь-яких гарантій щодо Сервісів, зокрема, Бесплатка не гарантує Користувачеві, що:

- Сервіси, їх прямий або непрямий ефект і якість будуть відповідати вимогам і цілям Користувача;

- Сервіси будуть надаватися безперервно, надійно і без помилок;

- Результати, які будуть отримані за допомогою використання Сервісів, будуть точними, надійними і відповідати очікуванням Користувача.

7.6. Користувач згоден, що Бесплатка не несе відповідальності за можливі збитки, завдані Користувачеві у зв'язку з прийняттям запобіжних заходів або запобігання порушень на Besplatka, пов'язаних з обмеженням / блокуванням доступу користувачів до Сайту, а також ip-адрес згідно п.5.6. цієї Угоди користувача.

7.7. Користувач приймає і згоден, що надана Бесплатка можливість направлення повідомлення Користувачеві допомогою форми зв'язку на Сайті може бути використана будь-якими третіми особами в цілях, відмінних від здійснення угоди з Користувачем без будь-якого впливу і контролю з боку Бесплатка. У зв'язку з цим, Бесплатка не несе відповідальності за користування іншими Користувачами і / або автоматизованими системами (роботами) розміщеної на Besplatka формою для відправки повідомлень Користувачам, так само як і за користування ними телефонними номерами, розміщеними Користувачем на сторінках Besplatka.

7.8. При використанні Покупцями форми зв'язку з Продавцем на Сайті Бесплатка не може гарантувати доставку такого повідомлення Покупця і коректність електронного адреси, вказаної самостійно Продавцем.

7.9. Бесплатка не несе відповідальності за невиконання або утруднення у виконанні зобов'язань через обставини непереборної сили, наслідки яких неможливо уникнути або подолати.

7.10. Бесплатка ніяк не пов'язано з будь наданої Користувачем інформацією, включаючи зміст Об'яв, наданої та / або розміщеної Користувачами на Besplatka, і не зобов'язана здійснювати перевірку змісту, автентичності та безпеки такої інформації або її компонентів, а одно її відповідність вимогам чинного законодавства та наявності у користувачів необхідного обсягу прав на її поширення та / або використання.

7.11. Розміщувані Користувачами Відомості можуть містити посилання на сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Вказані треті особи і зміст їх сайтів, так само як і будь-яка інформація третіх осіб не перевіряються Бесплатка на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т.п.). Бесплатка не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ у зв'язку з використанням Besplatka, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.

8. Інтелектуальні права

8.1. Власником виключних прав на Besplatka і Мобільні додатки, включаючи, але не обмежуючись на доменне ім'я, розміщений на Сайті логотип, товарний знак Besplatka, бази даних, всі технічні розробки, що дозволяють здійснювати використання Сайту є Бесплатка. Користувач або інша особа не має права використовувати Besplatka, Мобільні додатки або Сервіси способами, не передбаченими справжнім Угодою користувача без письмового дозволу Бесплатка, у тому числі витягувати Відомості в будь-якій формі не передбаченими Угодою користувача способами. Виключні права на результати інтелектуальної діяльності, включені до складу Відомостей, наданих Користувачами, належать відповідним Користувачам і правовласникам.

8.2. З метою виконання цієї Угоди користувача, проведення конкурсів, акцій, анонсування та інформування користувачів та інших подібних заходів, здійснення законних прав та інтересів Бесплатка та забезпечення функціонування Besplatka, Користувач надає Бесплатка чинне повсюдно, безстрокове право використовувати Відомості (включаючи фотографії, тексти описів Товару, товарні знаки, логотипи та інше) будь-яким способом на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях протягом усього терміну дії виключного права, а також передавати таке право третім особам. Користувач дозволяє використання матеріалів у складі Відомостей без зазначення імені автора, а також гарантує, що надані Відомості не порушують будь-яких прав третіх осіб, у тому числі виключних прав.

9. Термін дії Угоди користувача

9.1. Ця Угода користувача набирає чинності з моменту початку користування Користувачем Сервісами Besplatka, незалежно від факту реєстрації користувачів або розміщення Оголошення на Besplatka, і діють безстроково.

9.2. Користувач має право припинити доступ до свого Особистого кабінету без можливості відновлення такого доступу. У цьому випадку Користувач не вправі здійснювати повторну Реєстрацію в тому числі, з використанням у складі Облікових даних зазначеного Користувачем раніше на Besplatka адреси електронної пошти.

Бесплатка залишає за собою право на власний розсуд припинити доступ Користувача, що порушує цю Угоду користувача, а також умови будь-якого з Сервісів, інших правил, що регламентують функціонування Besplatka, до Сервісів як в цілому, так і в частині, у тому числі припинити або тимчасово призупинити доступ Користувача в Особистий кабінет. Користувач, доступ якого до Сервісів був припинений, або Відомості якого перестали бути дійсними, не має права створювати новий обліковий запис на Сайті повторно (у тому числі з використанням зазначеного Користувачем раніше на Besplatka адреси електронної пошти) без особливого дозволу Бесплатка. Користувач не має права використовувати для доступу на Besplatka Облікові дані іншого Користувача.

10. Передача прав

10.1. Бесплатка вправі, а Користувач цим дає свою згоду на це, передати свої права та / або обов'язки по даній Угоді користувача, як в цілому, так і в частині, третій стороні.

10.2. У разі передачі прав та / або обов'язків, як в цілому, так і в частині, по даній Угоді користувача третій стороні, третя сторона має право надавати аналогічні або схожі послуги на іншому сайті.

11. Спори та чинне законодавство

11.1. При вирішенні всіх суперечок по даній Угоді користувача застосовується чинне законодавство України.

11.2. Зважаючи на безоплатність використання сервісів надає Користувачеві в рамках цієї Угоди користувача, положення законодавства про захист прав споживачів не підлягають застосуванню до відносин між Користувачем і Бесплатка.

11.3. Всі суперечки, що виникли в рамках цієї Угоди, повинні бути передані на розгляд до суду відповідно до територіальною підсудністю за місцем знаходження.

11.4. Визнання окремих частин цієї Угоди користувача недійсними не скасовує дію інших положень цієї Угоди користувача.

Назад
Умови розміщення оголошення

У цих Умовах розміщення оголошень на Бесплатка («Умови») застосовуються терміни, визначені Угодою користувача.

Ці Умови можуть бути в будь-який час змінені Бесплатка без повідомлення Користувача. Використання сервісу безкоштовного розміщення Об'яв після внесення відповідних змін означає беззастережну згоду з ними Користувача і встановлює для нього відповідні зобов'язання і відповідальність за дотримання Умов.

1. Загальні положення

Бесплатка надає Користувачеві можливість здійснювати розміщення оголошень про товари на Сайті Besplatka на умовах і з дотриманням вимог, встановлених цими Умовами, Угодою користувача та іншими правилами і документами, що регламентують використання Besplatka.

Розміщення Об'яв здійснюється будь-яким Користувачем, зареєстрованим у встановленому Бесплатка порядку на Сайті безкоштовно.

Бесплатка вправі встановити обмеження на кількість безкоштовно розміщуваних оголошень для певних категорій і регіонів (ліміт). При досягненні такого ліміту розміщення оголошень у відповідних категоріях і регіонах здійснюється за плату, на Умовах платного розміщення оголошень.

Всі розміщувані Користувачем Оголошення, можливість їх редагування, видалення, зняття з публікації, активації, вчинення інших дій з Оголошенням доступні Користувачеві в Особистому кабінеті на Сайті.

Показ розміщених в відповідності з даними Умовами Об'яв здійснюється в результатах пошуку в загальному списку одночасно з Оголошеннями інших користувачів, схожих за змістом, запитом чи іншими параметрами Оголошення.

2. Умови розміщення оголошень і зобов'язання Користувача

Продавець зобов'язується розміщувати Оголошення відповідно до інструкцій на Besplatka та надавати точну і повну інформацію про товар і умови його продажу (використання, придбання та ін.). Розміщуючи Оголошення, Користувач підтверджує, що він має право розпоряджатися Товаром або здійснювати стосовно Товару інші дії, зазначені в оголошенні.

З метою підтримки високої якості Сервісів, Бесплатка залишає за собою право обмежити кількість активних, тобто доступних для перегляду третіми особами повідомлень користувачів на Besplatka, а також обмежувати дії Користувача на Besplatka.

Користувач має право реалізовувати на Besplatka належні йому Товари, за умови, що для цього не потрібно спеціальних дозволів, а також за умови дотримання чинного Угоди користувача.

На Besplatka заборонені оголошення про товари, продаж яких порушує чинне законодавство України, суперечить загальноприйнятим нормам моралі, є образливою або недоречною або не відповідає політиці Бесплатка.

Користувач зобов'язаний самостійно упевнитися, що продаж товарів не порушує положень чинного законодавства і допускається Угодою користувача, ознайомившись в тому числі з вмістом переліку заборонених товарів, правил розміщення оголошень, вимоги до оголошення та іншими документами, що регламентують надання Сервісів на Сайті.

Продавець зобов'язаний ретельно перевіряти всю інформацію про товар, вказаного в оголошенні, і, у разі виявлення невірною і / або неповної інформації, додавати необхідні відомості в опис і / чи умови продажу Товару в Об'явленні або виправляти невірну інформацію, відредагувавши Оголошення.

Опис Товару, вказане Продавцем в Об'явленні, його вартість і пропозиція укладання угоди щодо Товару становлять умови продажу цього Товару.

В оголошенні заборонено залишати будь-які посилання на сторінки Інтернет-сайтів, за винятком випадків, коли такі посилання необхідні з метою виконання вимог чинного законодавства України.

Умови доставки повинні включатися в умови продажу Товару, вказаного в оголошенні. Умови продажу і опис Товару, вказаного в оголошенні, не повинні суперечити чинному законодавству та Угоді користувача, як на момент розміщення Оголошення, так і надалі, включаючи можливі зміни Оголошення, зміна положень чинного законодавства України та інші обставини.

Користувач зобов'язується не включати в Оголошення інформацію про послуги, що надаються:

- Інтернет-аукціонами та / або сайтами, що пропонують товари та послуги, представлені на Besplatka, за ту ж або меншу плату;

сайтами, що пропонують товари та послуги, заборонені до продажу на Besplatka.

- Бесплатка має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації Оголошення з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Бесплатка.

Бесплатка має право припинити демонстрацію будь-якого Оголошення в будь-який час.

Оголошення, розміщені Продавцем на Besplatka, за одноосібним рішенням Бесплатка можуть бути додатково опубліковані на Інтернет-сайтах компаній - партнерів Бесплатка. При розміщенні Об'яв користувачів Бесплатка вправі наносити на надані Користувачем фотографії логотипи / водяні знаки Besplatka.

Користувачеві забороняється розміщувати Оголошення на Besplatka, здійснювати або виконувати угоду з використанням Сервісів Besplatka, яка може призвести до порушення Бесплатка та / або Користувачем чинного законодавства України.

3. Надані Користувачем відомості при розміщенні Об'яв

Відомості, що надаються Користувачем при розміщенні Об'яв повинні бути повними, достовірними, відповідними пропонованих товарів і дійсним намірам Продавця щодо такого Товару, що не допускають неоднозначного або подвійного розуміння.

Обмеження.

Відомості, надані Користувачем, у тому числі при розміщенні Об'яв, і будь-які його дії на Besplatka не повинні:

-бути помилковими, неточними або вводять в оману;

-сприяти шахрайству, обману або зловживання довірою;

-вести до здійснення угод з краденими чи підробленими предметами;

-порушати або зазіхати на власність третьої особи, його комерційну таємницю або його право на недоторканність приватного життя;

-утримувати відомості, що ображають чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;

-утримувати наклеп або погрози кому б то не було;

-закликати до скоєння злочину, а також розпалювати міжнаціональну ворожнечу;

-сприяти, підтримувати або закликати до терористичної та екстремістської діяльності;

-бути непристойними або носити характер порнографії;

-утримувати комп'ютерні віруси, а також інші комп'ютерні програми, спрямовані, зокрема, на нанесення шкоди, неуповноважена вторгнення, таємний перехоплення або присвоєння даних будь-якої системи, або самої системи, або її частини, або особистої інформації чи інших даних (включаючи дані Бесплатка або інших користувачів);

-спричиняти шкоду Бесплатка, а також ставати причиною повної або часткової втрати Бесплатка послуг провайдерів мережі Інтернет, або послуг будь-яких інших осіб;

-утримувати матеріали рекламного характеру;

-порушати інтелектуальні права третіх осіб, право на зображення громадянина та інші матеріальні та нематеріальні права третіх осіб;

іншим чином порушувати чинне законодавство України.

4. Відповідність вимогам

Бесплатка може вибірково здійснювати перевірку Оголошень на відповідність вимогам цих Умов і Угоди користувача на будь-якому етапі розміщення Оголошення, як у момент створення і відправки Оголошення для публікації, так і в процесі його показу на Сайті.

При виявленні в Об'явленні ознак порушення встановлених Бесплатка положень та вимог чинного законодавства України Бесплатка вправі відмовити у розміщенні Оголошення - припинити показ Оголошення, заблокувати його і надати Користувачеві можливість усунути допущені порушення, заблокувати Оголошення без можливості його редагування, а також обмежити та / або заблокувати Користувачеві доступ в його Особистий кабінет.

5. Гарантії та відповідальність

Користувач несе відповідальність за дотримання положень чинного законодавства України при використанні сервісу розміщення Об'яв, передбачених цими Умовами, Угодою користувача та іншими положеннями, встановленими Бесплатка і розміщеними на Сайті.

Здійснюючи розміщення Оголошення в відповідності з даними Умовами, Користувач гарантує, що володіє необхідними правами на Товар, щодо якого розміщується пропозицію, на будь-які дії з таким Товаром, включаючи розміщення відповідної інформації про товар на Сайті.

Користувач одноосібно несе відповідальність за реалізацію Товарів, пропозиції про яких розміщуються їм на Besplatka і будь-які її наслідки.

Бесплатка не є Продавцем та / або посередником угод, скоєних Користувачами виходячи з інформації, отриманої на Besplatka, у зв'язку з чим не несе відповідальності за будь-які угоди, укладені між Користувачами при використанні Besplatka, і їх наслідки.

Користувач несе відповідальність за відповідність Товару заявленим в Об'явленні характеристик, якості, безпеки, а також за законність і можливість Продавця продати Товар.

Всі претензії до Товару, до змісту Оголошення, інформації Користувача і будь інші вимоги до Продавця в рамках укладених з таким Продавцем угод, на підставі інформації, розміщеної Продавцем на Сайті, вирішуються Продавцем своїми силами і за свій рахунок, без участі Бесплатка, оскільки Бесплатка учасником таких угод не є.

З причини безплатності використання сервісу розміщення Об'яв в відповідності з даними Умовами, положення законодавства про захист прав споживачів не застосовуються до відносин між Бесплатка і Користувачами, що виникають у зв'язку з використанням Сайту і зазначеного в цих Умовах сервісу.

Назад
Правила розміщення оголошень

Розміщення оголошень на сайті Бесплатка регулюється Угодою користувача.

Порушення правил, а також надходження численних скарг користувачів на оголошення можуть призвести до блокування як оголошень, так і облікових записів їхніх власників.

Зверніть увагу, що всі оголошення повинні відповідати правилам, незалежно від того, застосовуються до них додаткові послуги (просування оголошення) чи ні. Оплачені оголошення також можуть бути заблоковані при виявленні порушень.

Загальні правила

 • Не робіть одне й теж оголошення (про пропозицію одного і того ж товару або послуги) повторно, незалежно від того, розміщуєте ви їх в різних регіонах або категоріях.
 • Повторною подачею оголошення також вважається зняття оголошення з публікації до закінчення терміну дії попереднього, а потім розміщення нового оголошення про те ж товар.
 • Але якщо ви продали товар або вашу пропозицію більш не актуально, то обов'язково знімайте оголошення з публікації відразу після здійснення угоди.
 • Ви можете мати тільки один обліковий запис - не реєструється повторно на інший e-mail.
 • Не пропонуйте заборонені товари і послуги.
 • Розміщуйте оголошення тільки про існуючі пропозиції.
 • Подавайте оголошення тільки про конкретні товари або послуги - подача оголошень загального рекламного характеру або без конкретної пропозиції неприпустима. Також заборонено продаж товарів через аукціон, реклама проведення аукціонів.
 • Заборонено розміщення оголошень, що містять рекламну інформацію, а також оголошень про рекламу:
  • інтернет-ресурсів (портали, форуми, сайти знайомств, тощо);
  • Бізнесу (магазинів, компаній) та перерахування асортименту товарів, послуг і цін. Наприклад, "Наш магазин працює з 10 до 22 без вихідних".
 • Вибирайте для оголошення найбільш відповідну категорію і регіон (місто або населений пункт, в якому знаходиться Товар), вказуйте вірні реальні параметри оголошення. Вся інформація в оголошенні повинна відповідати дійсності.
 • Розміщуйте оголошення тільки про продаж / пропозиції товарів. Не робіть оголошення:
  • Неприпустимо розміщення оголошень про сумнівні способи отримання доходу, у тому числі в мережі інтернет. Наприклад, "Переведіть 10 гривень на електронний гаманець і заробите набагато більше".
  • Неприпустимо наявність в оголошенні (заголовок, текст, фотографії, прев'ю відео) або імені користувача еротичного, порнографічного, нецензурного, екстремістського чи іншого, який не відповідає політиці besplatka, змісту.
  • Заборонене несанкціоноване / необгрунтоване використання в оголошенні або в імені користувача логотипів і товарних знаків відомих брендів. Не додавайте логотипи та назви компаній і організацій.
  • Не використовуйте програми для подачі і автозавантаження оголошень без дозволу besplatka.

Дані контактної особи

 • Ім'я, вказане в оголошенні, повинно відповідати дійсності.
 • Поле "Ім'я" не повинно містити будь-який контактної інформації, включаючи адреси сайтів, телефони, ICQ, але не обмежуючись ними.
 • Не вказуйте номер телефону, електронна адреса або інші контактні дані третьої особи.

Назва оголошення

 • У назві оголошення має бути тільки назва товару (або послуги) та / або його модель і важливі параметри, все інше вказуйте в описі. Назва повинна відповідати опису.
 • Пишіть назву оголошення російською або українською мовою - написання слів латинськими літерами (трансліт) неприпустимо. Заборонено необгрунтоване використання заголовних букв, спеціальних символів, іноземної мови.
 • Не вказуйте яку-небудь контактну інформацію, за винятком випадків, коли вказівка контактної інформації обов'язково в силу закону. У поняття контактної інформації ми включаємо: номер телефону, фізичний / юридичний / електронну адресу (e-mail), адреса та назву сайту (посилання), ICQ, skype, але не обмежуємося ними.
 • Заборонено необгрунтоване використання слів, що привертають увагу, таких як "Срочно" і "Увага" в заголовку.

Опис оголошення

 • Опис повинен бути російською або українською мовою, не використовуйте іноземні мови та трансліт - написання слів латинськими літерами. Необгрунтоване використання в описі оголошення заголовних букв і спеціальних символів також неприпустимо.
  Описуйте саме той товар або послугу, про який мова йде в назві оголошення і який зображений на фотографіях.
 • Опис оголошення має представляти тільки конкретний товар, який пропонується, але не рекламувати діяльність компанії або інші товари і послуги, надані нею. В описі оголошення допустимо вказівку умов і варіантів придбання і доставки товару, пропонованого в оголошенні. Зміст супутнього пропозиції має бути чітко описано. Ознайомтеся з допустимими супутніми товарами та послугами.
 • Заборонено вказівку в описі ключових слів для полегшення пошуку оголошень продавця, перерахування кількох товарів, розміщення прайс-листів (назви і ціни інших схожих товарів).
 • Неприпустимо присутність контактної інформації будь-якого роду в описі оголошення, (включаючи адреси, посилання, номери телефонів, ICQ, але не обмежуючись ними), за винятком випадків, коли вказівка контактної інформації обов'язково в силу закону.

Фото в оголошенні

 • Фотографія повинна відповідати заголовку і опису оголошення.
 • Не допускається використання на фотографіях водяних знаків (вотермарок, водяних міток).
 • Неприпустимо наявність логотипів компаній і назв організацій.
 • Не додавайте фото, що привертають увагу до оголошення за допомогою:
  • Мотивуючих слів, таких як "Срочно", "Увага", "Акція", "Розпродаж" і т.п .;
  • Зображень, оброблених в спеціальних редакторах (наприклад, поміщених в кольорову рамку, із заливкою фону, з розміщенням тексту поверх зображення товару та ін.).
 • Заборонено наявність на фото будь контактної інформації (телефони, адреси, посилання і назви сайтів, ICQ і т.д.).

Ціна

 • Ціна повинна бути цілим числом.
 • Вказуйте тільки ту ціну, за якою пропонуєте товар або послугу.
 • Якщо вартість пропозиції знижена з якої-небудь причини (поганий стан, є дефекти, товар зіпсований або поламаний) вказуйте це в описі оголошення.
 • Не пишіть ціну в назві оголошення - для цього є окреме поле.

Торговий майданчик залишає за собою право на доповнення і оновлення існуючих правил.

Назад
Перелік заборонених товарів

Сайт www.besplatka.ua (далі «Сайт») є інтернет-майданчиком по розміщенню оголошень. Користувачі самостійно розміщують оголошення, вказують у них інформацію про товари, послуги, роботи та пропозиціях (далі «Товари») і несуть відповідальність за те, що запропоновані ними Товари відповідають вимогам Сайту та чинному законодавству України.

У цьому документі наводиться перелік Товарів, заборонених до продажу / пропозицією / обміну та пошуку на Сайті. Перелік може бути доповнений і змінений Адміністрацією Сайту.

Товари та послуги, заборонені до продажу на Сайті:

 • Дорогоцінні і рідкоземельні метали, дорогоцінні камені, а також відходи, що містять дорогоцінні й рідкоземельні метали і дорогоцінні камені.
 • Озброєння, боєприпаси до неї, військова техніка, запасні частини, комплектуючі вироби та прилади до них, вибухові речовини, засоби підривання, пороху, всі види ракетного палива, а також спеціальні матеріали та спеціальне обладнання для їх виробництва, спеціальне спорядження особового складу воєнізованих організацій і нормативно-технічна продукція на їх
 • иробництво і експлуатацію.
  Ракетно-космічні комплекси, системи зв'язку і управління військового призначення та нормативно-технічна документація на їх виробництво і експлуатацію.
 • Бойові отруйні речовини, засоби захисту від них і нормативно-технічна документація на їх виробництво і використання.
 • Радіоактивні речовини та ізотопи, уран та інші діляться матеріали та вироби з них.
 • Рентгенівське обладнання, прилади та обладнання з використанням радіоактивних речовин та ізотопів.
 • Результати науково-дослідних і проектних робіт, а також фундаментальних пошукових досліджень зі створення озброєння та військової техніки.
 • Шифрувальної техніка, і нормативно-технічна документація на її виробництво і використання.
 • Отрути, наркотичні засоби і психотропні речовини, їх прекурсори; речовини, що змінюють свідомість і психіку.
 • Спирт етиловий, алкогольні напої.
 • Відходи радіоактивних матеріалів.
 • Відходи вибухових речовин.
 • Товари, обіг яких порушує інтелектуальні права третіх осіб (у тому числі патенти, товарні знаки, авторські права та ін.).
 • Контрафактна або крадена продукція або майно.
  Послуги та / або робота інтимного / еротичного / сексуального характеру, а також порнографічні / еротичні матеріали, в тому числі секс-іграшки.
 • Державні нагороди України, СРСР.
 • Підроблені грошові знаки та підроблені знаки поштової оплати.
 • Радіоелектронні і спеціальні технічні засоби, призначені для негласного отримання інформації.
 • Іноземна валюта та інші валютні цінності, монети і банкноти України, що знаходяться в обігу (за винятком їх купівлі-продажу для нумізматичних цілей).
 • Державні посвідчення особи, знаки, перепустки, дозволи, сертифікати, проїзні документи та ліцензії, а також інші документи, що надають права або звільняють від прав / обов'язків, крім документів для цілей колекціонування з явно зазначеним вичерпаним терміном дії та / або відміткою про недійсність / анулювання , бланки для цих документів, а також послуги з їх отримання.
 • Бази даних, у тому числі що містять персональні дані, які можуть сприяти несанкціонованим розсилок.
 • Цінні папери (акції, облігації, чеки та ін.), Крім паперів для цілей колекціонування з явно зазначеним вичерпаним терміном дії та / або відміткою про недійсність / анулювання / погашенні.
 • Матеріали та послуги, що порушують таємницю приватного життя, що посягають на честь, гідність та ділову репутацію громадян і юридичних осіб, а також містять державну, банківську, комерційну та іншу таємниці.
 • Матеріали, передані виключно віртуально і не записані на який-небудь матеріальний носій (ідеї, методи, принципи і т.д.).
 • Тютюн, тютюнові вироби, тютюнова продукція, курильні приналежності (за винятком запальничок і попільничок), у тому числі трубки, кальяни (у тому числі електронні), сигаретний папір, електронні сигарети та витратні матеріали до них.
 • Бойова зброя.
 • Людські органи і тканини, а також донорські послуги (наприклад, здам / куплю кров / сперму та ін.).
 • Екстремістські матеріали; матеріали, що закликають до масових заворушень, здійснення терористичної діяльності та екстремістської діяльності, до участі в масових публічних заходах, розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі.
 • Тварини і рослини, занесені до Червоної книги.
 • Предмети з нацистською символікою.
 • Шкури та вироби з шкур рідкісних і перебувають під загрозою зникнення, видів тварин відповідно до чинного законодавства України.
 • Ігрове обладнання, що використовується для проведення азартних ігор; лотерейне обладнання.
 • Товари / послуги, використання яких може бути спрямоване на порушення чинного законодавства України (наприклад, послуги з коригування спідометра, послуги фіктивного здійснення функцій виконавчого органу в юридичній особі та ін.).
 • Документи на транспортні засоби, державні номери на транспортні засоби.
 • Рибальські мережі, матеріали для їх виготовлення, а також послуги з їх виготовлення; електровудки; капкани.
 • Неіснуючі товари або послуги; товари / послуги, що не мають споживчої цінності.
 • Самогонні апарати, ректіфікатори, ректифікаційні колони (за винятком промислових), апарати Лібіха та інше.
 • Трансцендентні послуги (чаклунство, магія, нетрадиційна медицина та ін.).
 • Послуги із заміни ліцензійного програмного забезпечення або порушення роботи встановлених правовласником засобів технічного захисту телефонів, смартфонів, ноутбуків, навігаторів, персональних комп'ютерів тощо. (В тому числі прошивка, unlock, jailbreak та ін.).
 • Послуги сурогатних матерів (пошук і пропозиція).
 • Товари та предмети, права щодо яких у користувача відсутні.
 • Колекторські і антиколекторські послуги.
 • Агітаційні матеріали, бюлетені для голосування, товари або послуги, пов'язані з реалізацією виборчих прав.
 • Послуги, роботи та матеріали, пов'язані із здійсненням військової служби та воєнізованої діяльності на території іноземних держав.
 • Облікові записи електронної пошти, соціальних мереж, блогів і форумів, систем миттєвого обміну повідомленнями (ICQ, Skype і подібне), ігор, а також інших ресурсів і сервісів (включаючи, але не обмежуючись, Steam, iTunes, Google Play).
 • Ринки і послуги з обміну валютою типу Forex (у тому числі, обладнання, консультування, навчання і т.д.).

Інші товари / послуги, обіг яких заборонений або обмежений відповідно до законодавства України.

Назад
Що таке обліковий запис?

Обліковий запис на Besplatka - це ваш особистий кабінет, який створюється після реєстрації на сайті для зручності управління оголошеннями. У Особистому кабінеті містяться дані, які ви повідомляєте про себе при реєстрації або подачі оголошень. Адміністрація сайту не передає реєстраційні дані третім особам.

Назад
Як зареєструватися?

Будь ласка, перейдіть за посиланням besplatka.ua/registration, заповніть поля та натисніть кнопку «Зареєструватися». Вам буде потрібно підтвердити вказану вами адресу електронної пошти.

Зареєструвавшись, ви зможете управляти своїми оголошеннями в Особистому кабінеті.

Назад
Мені не прийшов лист про підтвердження реєстрації. Що робити?

Потрібно перевірити папку «Спам» в електронному ящику - можливо, лист потрапив в цю папку. Якщо листи-підтвердження в папці «Спам» немає - зверніться в нашу Службу підтримки.

Назад
Мені прийшов лист про підтвердження реєстрації, але посилання не працює або не активне. Що робити?

Перешліть цей лист на адресу [email protected] з темою "Не працює посилання".

Назад
Чи потрібно одному користувачеві реєструватися кілька разів для подачі різних оголошень в різні категорії?

Згідно з нашими правилами, один користувач може мати один обліковий запис - реєструватися кілька разів не потрібно. З одного облікового запису ви можете подати необмежену кількість оголошень в різні категорії про різні товари або послуги. Повторна реєстрація може стати причиною блокування облікового запису.

Назад
Як родичам і колегам зареєструвати різні облікові записи для подачі оголошень про різних видах товарів?

Ви можете зареєструватися окремо - при цьому кожен з вас буде вказувати при реєстрації свій особистий електронну адресу та індивідуальні контактні дані. Також ви можете здійснити одну реєстрацію і використати один Особистий кабінет - при цьому при подачі кожного оголошення вказувати кожен свій номер телефону.

Назад
Як змінити адресу електронної пошти?

Адресу електронної пошти можна змінити у Вашому Особистому кабінеті в закладці "Налаштування". Введіть нову адресу електронної пошти у відповідне поле і натисніть конпку "Зберегти". Після цього вам прийде лист-підтвердження нової адреси. Підтвердивши авдрес ви активуєте нову адресу у нас на сайті.

Назад
Як змінити номер телефону в Особистому кабінеті?

Номер телефону ви можете змінити на сторінці Налаштування свого Особистого кабінету.

У вже розміщених оголошеннях номер телефону можна змінити шляхом їх окремого редагування.

Назад
Мій Особистий кабінет зламали. Що робити?

Якомога швидше змініть пароль в Особистому кабінеті. Для цього натисніть "Мій кабінет -> Вхід -> Не получается увійти \ Забули пароль". При цьому, сайт скине пароль від вашого кабінету і надішле новий вам на пошту, яку отримуєте тільки ви. Після цього необхідно буде змінити пароль в налаштуваннях розділу "Мій кабінет".

Назад
Як змінити пароль?

Ви можете змінити пароль на сторінці Налаштування свого Особистого кабінету. Для цього потрібно ввести старий пароль, новий пароль, а також підтвердити новий пароль, ввівши його ще раз в полі «Повторіть пароль». Будь ласка, не забудьте зберегти зміни, натиснувши кнопку «Змінити пароль».

Назад
Як відновити пароль?

Скористайтеся функцією відновлення пароля на сайті: перейдіть за посиланням «Не можете увійти / Забули пароль?» на сторінці входу в Особистий кабінет.

Введіть адресу електронної пошти, який вказали при реєстрації, і натисніть на кнопку «Відновити». Посилання на відновлення пароля буде вислано на вашу адресу електронної пошти. Перейдіть по посиланню з листа, введіть новий пароль і повторіть його ще раз. Натисніть "Зберегти новий пароль". Після цього буде здійснено вхід в Особистий кабінет.

Якщо ви не бачите лист з паролем в електронній пошті, перевірте папку «Спам».

Назад
Як видалити обліковий запис?

Видалити обліковий запис можна в Особистому кабінеті на сторінці Налаштування, відзначивши «галочками» варіант видалення, який вас влаштовує. Увага! Відновити віддалену обліковий запис неможливо.

Назад
Як подати оголошення?

Щоб подати оголошення, перейдіть за посиланням besplatka.ua/message/create, заповніть всі поля, виберіть спосіб просування і натисніть кнопку «Опублікувати» в нижній частині сторінки. Під час заповнення полів будьте гранично уважні і вписуйте тільки відповідну назвою поля інформацію, звертайте увагу на спливаючі праворуч від поля підказки. Якщо при виборі параметрів на сайті немає підходящого вам, то ви можете вибрати найбільш близький до реального, а також вказати точні параметри товару в описі оголошення. При подачі оголошення давайте якомога більш докладний опис товару та завантажуйте якісні унікальні фотографії.

Не розміщуйте одне і те ж оголошення повторно - це порушує правила Besplatka.

Назад
В якій категорії подати оголошення?

Щоб вибрати відповідну для товара категорію, ви можете ознайомитися зі списком категорій і підкатегорій на сторінці besplatka.ua/sitemap.

Назад
На який термін розміщується оголошення?

Оголошення може бути розміщено на сайті на 28 днів. Після закінчення терміну розміщення оголошення ви зможете активувати його заново. На Вашу електронну адресу буде відправлено лист з продовженням активації Вашого оголошення на сайті.

Не робіть оголошення про одне й те ж товар або послугу повторно - це порушує правила Besplatka.

Назад
Скільки оголошень про один товар або послугу я можу подати?

Про один товар або послугу можна подати тільки одне оголошення. В іншому разі оголошення вважаються однаковими, і будуть заблоковані модератором.

Будь-ласка, дотримуйтесь рекомендацій Besplatka:

 • не знімайте оголошення з продажу до закінчення терміну дії і не подавайте його заново;
 • не використовуйте при подачі оголошень однакові заголовки, фотографії та опис;
 • не подавайте одне і те ж оголошення в декількох містах або категоріях - вибирайте найбільш підходящу;
 • не подавайте оголошення про одне й те ж товар або послугу, описавши його іншими словами, так як при цьому товар або сенс послуги залишається тим же;
 • якщо товари дуже схожі, вказуйте відрізняє їх параметр у назві оголошення - наприклад, однакові автомобілі з різною комплектацією, цуценята однієї породи різної статі і т.д .;
 • якщо товар підходить для декількох категорій одночасно, вибирайте одну категорію і подавайте оголошення в ній - наприклад, одяг, що підходить як для дівчинки, так і для хлопчика одночасно, розміщується тільки в одній з підкатегорій.
Назад
Скільки оголошень можна подати одному користувачеві?

Ви можете подати необмежену кількість оголошень про різні товари або послуги.

Назад
Чи можна подавати одне і теж оголошення в різних містах або категоріях?

Подача одного і того ж оголошення в різних містах і категоріях порушує правила сайту. Зверніть увагу, що Ваше оголошення буде відображатися на сайті як у місті, для якого ви подали оголошення, так і в загальному списку (по всій Україні).

Назад
Чи потрібна реєстрація, щоб подати оголошення?

Ні - подати оголошення можна без реєстрації. Сайт автоматично створить для Вас обліковий запис, де логіном виступатиме адреса електронної пошти, яку Ви вказали при подачі оголошення

Назад
Як правильно скласти назву оголошення?

Вказуйте в заголовку тільки назва товару та / або його модель і важливі параметри. Вказівка ціни, слів, що привертають увагу, контактної інформації, адреси сайту або тільки слова «продам» порушує правила Besplatka.

Наприклад, назва оголошення «Диван майже новий» відповідає правилам, а назви «Диван майже новий за 2000 грн.», «Диван майже новий терміново», «Диван майже новий недорого», «Диван майже новий телефонуйте ххххххххххх», «Диван майже новий site.ua» порушують правила - такі оголошення будуть відхилені або заблоковані модератором.

Назад
Яке місто вказувати в оголошенні?

Завжди вказуйте місто, в якому фактично знаходиться товар.

Наприклад, якщо ви проживаєте в Києві, а продаєте нерухомість в Київській області, вказуйте Київська область і найближчий до вашого об'єкта нерухомості населений пункт у Київській області зі списку на сайті.

Якщо можлива доставка товару в інші міста, вкажіть це в тексті оголошення.

Розміщення оголошень про один товар / послузі в різних містах порушує правила besplatka, такі оголошення можуть бути видалені.

Назад
Чи треба зазначати номер телефону при подачі оголошення?

Поле "Номер телефону" є обов'язковим для заповнення при розміщенні оголошення (або редагуванні раніше поданого).

Назад
Як правильно скласти опис оголошення?

Описуйте саме той товар або послугу, про який мова йде в назві оголошення і який зображений на фотографіях. Не ставте в описі прайс-лист (назви і ціни інших схожих товарів), ключові слова або контактну інформацію (посилання на будь-які сайти, телефони, ICQ і т. Д.). В іншому випадку ваше оголошення буде відхилено або заблоковано модератором.

Назад
Як додати фото в оголошення?

Ви можете додати фотографії під час подачі або редагування оголошення. Для цього необхідно на відповідній сторінці натиснути кнопку з іконкою фотоапарата і завантажити зображення з вашого комп'ютера в будь-якому порядку і орієнтації. Після завантаження зображень ви зможете змінити порядок фотографій, повернути або видалити їх.

Фото повинно бути форматі .jpg, .jpeg, .png або .gif, його розмір не повинен перевищувати 5 МБ. Ви можете додати не більше 10 фотографій для одного оголошення.

Розміщуються на сайті фотографії захищаються водяним знаком (ВОТЕРМАРК, водяний міткою) з логотипом сайту besplatka в правому нижньому куті.

Фірмовий водяний знак підключається за запитом безкоштовно і працює автоматично.

Назад
Як перевернути фотографії?

Перевернути фотографії можливо в момент подачі і при редагуванні оголошення. Для цього натисніть на кнопку зі стрілочкою у верхньому лівому куті завантаженої фотографії. При кожному натисканні на кнопку фотографія буде повертатися на 90 ° за годинниковою стрілкою.

Назад
Чому не додаються фотографії до оголошення?

Фотографії можуть не додаватися з наступних причин:

 • розмір зображення перевищує 5 МБ
 • формат зображення не .jpg, .jpeg, .png або .gif
 • у вас встановлена не остання версія браузера (в цьому випадку поновіть браузер)
 • ваше інтернет-з'єднання повільне або нестабільне

Змінити формат і розмір фотографії можна в будь-якій програмі для роботи із зображеннями.

Назад
Як правильно вказати ціну при подачі оголошення?

Будь ласка, дотримуйтесь цим правилам:

 • ціна повинна бути цілим числом, не використовуйте коми, крапки, пробіли та інші розділові знаки;
 • ціна повинна бути саме тієї, за якою ви готові продати товар. Наприклад, якщо ви продаєте автомобіль за ціною 290000 гривень, не вказуйте ціну 290 гривень, 1 гривня і т.д .;
 • якщо ви продаєте нерухомість, вказуйте повну вартість об'єкта, а не ціну за квадратний метр;
 • ціна повинна бути вказана в гривнях, доларах або євро, при цьому ці слова в поле Ціна додавати не потрібно. Слід вибрати соотвествующий валюту в випадаючому списку.
Назад
Як перевіряються оголошення?

Перевірка оголошень здійснюється постійно, як до появи оголошення на сайті, так і після. Будь ласка, уважно ознайомтеся з правилами сайту перед подачею оголошення.

Назад
Як знайти розміщене оголошення на сайті відразу після подачі?

Ви можете перейти по посиланню на сторінку оголошення відразу після подачі на сайті або перейти по посиланню з листа-підтвердження, яке ви отримаєте на адресу електронної пошти, вказану при розміщенні. Також оголошення з'явиться в Особистому кабінеті на вкладці «Активні».

Зверніть увагу, що кожне оголошення проходить перевірку і з'являється в результатах пошуку на сайті не відразу, а лише після модерації. Зазвичай, це займає від 5 до 30 хвилин (окрім нічного часу, через те що модерація працює з 8:00 до 20:00).

Назад
Розміщення оголошення у газеті

Ви маєте можливість розмістити ваше оголошення у друкованій газеті Бесплатка, користуючись нашим сайтом.

Для того вам необхідно:

 • При розміщенні нового оголошення, поставити крижик у полі "Размістити у газеті", яке знаходиться одразу після поля Email на сторінці створення нового оголошення.
 • Якщо оголошення вже було подано на сайт раніше, відкрийте його. У блоці під номерами телефону нажміть кнопку "Розмістити оголошення у газеті". Для того, щоб скористуватись цим способом, оголошення повинно бути активним.

Зверніть увагу, що озміщення у газеті доступно тільки для оголошень, поданих для Дніпропетровська та Харькова. Через те, що лише в цих містах виходить друкована версія газети.

Назад
Як відредагувати оголошення?

Для того, щоб відредагувати оголошення:

 • зайдіть в Особистий кабінет, використовуючи свою адресу електронної пошти та пароль;
 • знайдіть оголошення, яке ви хочете відредагувати, і перейдіть за посиланням «редагувати» (під назвою оголошення);
 • відредагуйте оголошення - внесіть потрібні вам зміни в назву, опис або параметри оголошення, при необхідності додайте фото;
 • при необхідності, виберіть тип просування і натисніть кнопку «Опублікувати»;
Назад
Чи є редагування оголошення платним?

Ви можете відредагувати оголошення безкоштовно на сторінці редагування. Тим не менш, ми рекомендуємо вибирати тип просування - ваше оголошення побачать у багато разів більше людей, і ви продасте товар або послугу набагато швидше.

Всі раніше застосовані до оголошення додаткові послуги продовжать свою дію і після редагування.

Назад
Я тільки що успішно відредагував оголошення, але воно не з'явилося на сайті. Чому?

Кожне відредаговане оголошення проходить перевірку і з'являється в результатах пошуку на сайті не відразу, а протягом 30 хвилин після редагування, після повторної модерації.

Назад
Не зберігаються зміни при редагуванні оголошення

Можливо, проблема в налаштуваннях вашого браузера (браузер - це програма для перегляду інтернет-сторінок). Будь ласка, переконайтеся, що у вас встановлена остання версія браузера; видаліть cookies і кеш в настройках браузера; перевірте, чи включений JavaScript. Також спробуйте відредагувати оголошення, використовуючи інший браузер.

Назад
Як змінити місце розташування і категорію оголошення?

На формі редагування в випадаючому списку областей оберіть нову область, а потім у списку міст нове місто. Після чого натисніть кнопку "Опублікувати".

Назад
Як змінити порядок фотографій і головне фото в оголошенні?

Змінити порядок фотографій і головне фото в оголошенні можливо при редагуванні оголошення. Ви можете змінити порядок фото, перетягуючи і розміщуючи їх у потрібній послідовності або ж натиснувши кнопку "Зробити головним", яка з'являється при наведенні на фото.

Головною фотографією буде та, яка стоїть першою в списку доданих фото.

Назад
Я вже продав товар, як зняти оголошення з публікації?
 • зайдіть в Особистий кабінет, використовуючи свою адресу електронної пошти та пароль;
 • на вкладці Активні оголошення виберіть оголошення, яке ви хочете зняти з публікації;
 • натисніть кнопку "Деактивувати".

Оголошення з'явиться у вкладці «Неактивні оголошення» і не буде відображатися на сайті. При необхідності оголошення можна видалити з вкладки «Неактивні оголошення» або ж активувати знову, якщо продаж товару знову стала актуальною.

Назад
Як активувати оголошення, яке я зняв з публікації?
 • зайдіть в Особистий кабінет, використовуючи свою адресу електронної пошти та пароль;
 • на вкладці Неактивні оголошення виберіть оголошення, яке ви хочете активувати;
 • натисніть кнопку «Активувати».
Назад
Що таке термін розміщення (термін дії) оголошення?

Це період часу, протягом якого ваше оголошення може бути видно покупцям на сайті. Термін розміщення може становити 28 днів з моменту подачі або продовження. Періоди блокування, відхилення та зняття з публікації з ініціативи користувача включені в цей термін.

Назад
Що відбувається з оголошенням, коли термін розміщення закінчується?

Зазвичай термін розміщення становить 28 днів. Після закінчення терміну розміщення оголошення перестане відображатися на сайті, а у вашому Особистому кабінеті воно буде відображатися на вкладці Неактивні. Вам на пошту прийде лист з пропозицією продовжити його розміщення на сайті, якщо ваше оголошення ще актуально. Якщо оголошення продовжує залишатися актуальним, у вас є можливість активувати його або подати нове оголошення про даний товар/послугу.

Назад
У чому різниця між деактивацією оголошення і видаленням його назавжди?

Якщо ви активуєте оголошення, його можна активувати в Особистому кабінеті, і воно знову буде відображатися на сайті. Після видалення назавжди ні власник оголошення, ні служба технічної підтримки не зможе відновити оголошення.

Назад
Як зрозуміти, за що відхилили оголошення?

Ви можете дізнатися причину відхилення оголошення в листі-повідомленні про відхилення оголошення. Будь ласка, змініть оголошення і усуньте причину відхилення. Після редагування, оголошення знову з'явиться на сайті.

Назад
Що станеться з відхиленим оголошенням, якщо не усувати причини відхилення?

Якщо ви не отредактіруете оголошення і не усунете причину відхилення, через 7 днів воно буде видалено. Після цього відновити оголошення буде не можна.

Назад
Я відредагував оголошення, але воно все ще «На модерації». Чому?

Такий статус оголошення видний власнику оголошення під час перевірки оголошення модератором після усунення причини відхилення. Перевірка здійснюється протягом 30 хвилин - потрібно почекати, поки вона буде завершена. Після цього оголошення знову з'явиться на сайті.

Назад
Що робити далі з відхиленим оголошенням?

Будь ласка, уважно вивчіть причину відхилення і пояснення. Після цього відредагуйте оголошення і усуньте причину відхилення. Після редагування оголошення знову з'явиться на сайті. Зверніть увагу, що кожне відредаговане оголошення проходить перевірку і з'являється в результатах пошуку на сайті не відразу, а протягом 30 хвилин після редагування.

Назад
Чому відхиляються оголошення?

Оголошення відхиляються модератором, коли порушуються правила сайту, але власник оголошення може виправити порушення самостійно. Зазвичай оголошення відхиляються через невірно вибраної категорії, некоректно складеного назви, опису або додавання фотографій, які порушують правила сайту.

Назад
Що таке файли кукі (cookies)?

Файли куки (cookies) - це невеликі фрагменти даних, що передаються в браузер вашого комп'ютера при відвідуванні веб-сайтів. Файли куки дозволяють вам комфортно користуватися сервісами інтернет-сайтів, а ми використовуємо їх для поліпшення вашого користувацького досвіду на сайті, а також надаємо отримані з їх допомогою знеособлені дані обмеженому числу сторонніх сервісів в цілях таргетування реклами.

Назад
Як подивитися версію браузера?
 • якщо у вас Google Chrome: Меню «Про браузер Google Chrome»
 • якщо у вас Opera: Меню «Довідка» → «Про програму»
 • якщо у вас Mozilla Firefox: Меню «Довідка» → «Про Firefox»
 • якщо у вас Internet Explorer: Меню «Налаштування» → «Про програму»
Назад
Як очистити кеш (тимчасові дані) і видалити cookies в браузері?
 • якщо у вас Google Chrome: Меню «Налаштування» → «Історія» → «Очистити історію». У вікні виберіть «Очистити кеш» і «Очистити файли cookie та інші дані із сайтів і плагінів» і натисніть кнопку «Очистити історію»
 • якщо у вас Opera: Меню «Налаштування» → «Видалити особисті дані». У вікні виберіть «Видалити cookies сеансу», «Видалити всі cookies», «Очистити кеш» і натисніть кнопку «Видалити»
 • якщо у вас Mozilla Firefox: Меню «Налаштування» → «Конфіденційність» → «Очистити Вашу недавню історію». У вікні виберіть «Все» і натисніть кнопку «Очистити зараз»
 • якщо у вас Internet Explorer: Меню «Сервіс» → «Властивості оглядача» → «Загальні» → «Історія переглядів» → «Видалити»
Назад
Как отключить блокировщик рекламы

В браузере в котором Вы зашли на наш сайт установлена программа, которая блокирует часть информации на сайте и уменьшает его функциональность, поэтому Вы не можете ознакомиться со всеми предложениями, которые могут быть Вам интересны.

Программы, которые могут блокировать отображение блоков и всплывающих окон на просматриваемой странице:

AdBlock Plus;

AdFender

Adguard

Ad Muncher

Как отключить их?

Расмотрим это на примере самой распространеннойпрограммы-блокировщика AdBlock Plus.

Пошаговые действия отключения программ-блокировщиков в самых популярных браузерах.

Google Chrome

В правом верхнем углу экрана найдите красный значок с изображением руки, при нажатии на него появится меню, где необходимо выбрать пункт “Приостановить AdBlock”.

Mozilla Firefox

В правом верхнем углу страницы браузера найдите красный значок с буквами “ABP”, нажмите на стрелочку, которая расположена справа, и на экране появится всплывающее меню. Можете отключить утилиту для всех сайтов, просматриваемых с помощью данного браузера (пункт “Отключить везде”), или же выберите “Отключить на besplatka.ua”.

Opera

В правом верхнем углу экрана найдите красный значок с буквами “ABP”. Правой клавишей мыши кликните на данное изображение, и на странице появится меню расширений браузера Opera. Нажмите “Отключить” и обновите текущую страницу (клавиша F5 или Ctrl+R).

В случае, если не находите значка программы-блокировщика на панели, Вам необходимо найти в меню браузера пункт “Настройки” - “Расширения”. И там среди списка установленных программ найдите те, которые могут блокировать работу страниц (список смотрите выше) и отключите их.

Назад
При подачі оголошення я заповнюю всі поля, натискаю «Опублікувати», але нічого не відбувається - я як і раніше залишаюся на цій же сторінці із заповненими полями

Можливо, проблема в налаштуваннях вашого браузера (браузер - це програма для перегляду інтернет-сторінок). Будь ласка, переконайтеся, що у вас встановлена остання версія браузера; видаліть cookies і кеш в настройках браузера; перевірте, чи включений JavaScript. Також спробуйте подати оголошення, використовуючи інший браузер.

Назад
При подачі оголошення я заповнюю всі поля, натискаю «Опублікувати», але повертаюся на ту ж саму сторінку з порожніми полями

Можливо, проблема в налаштуваннях вашого браузера (браузер - це програма для перегляду інтернет-сторінок). Будь ласка, переконайтеся, що у вас встановлена остання версія браузера; видаліть cookies і кеш в налаштуваннях браузера; перевірте, чи включений JavaScript. Також спробуйте подати оголошення, використовуючи інший браузер.

Назад
Я не можу ввести текст з зображення, бачу помилку «Невірний код підтвердження»

Якщо ви неправильно ввели текст з зображення, спробуйте ввести його ще раз. Зверніть увагу - вам показуються тільки цифри та латинські літери. Регістр букв значення не має.

Якщо букви погано читаються, натисніть на посилання «Показати інший текст» - і зображення зміниться на інше. Можливо, воно буде більш читане для вас.

Також спробуйте оновити сторінку, натиснувши на клавіатурі Ctrl + F5 (одночасно обидві клавіші). У разі невдачі повторіть дії, використовуючи інший браузер - можливо, ваша версія браузера застаріла, або в ній відключені деякі функції.

Назад
Сторінка сайту відображається неправильно

Будь ласка, дотримуйтесь цієї інструкції:

 • оновіть сторінку, натиснувши на клавіатурі Ctrl + F5 (одночасно обидві клавіші). Дочекайтеся повного завантаження оновлення сторінки
 • переконайтеся, що у вас встановлена остання версія браузера. При необхідності оновіть браузер
 • очистіть кеш браузера
Назад
Не відкривається жодна сторінка сайту

У меню «Пуск» в полі «Знайти програми та файли" (для Windows 7 і Windows Vista) або в меню «Пуск» → «Виконати» (для Windows XP) наберіть «cmd», потім у віконці введіть «route -f» , натисніть «ОК» і перезавантажте комп'ютер. Після перезавантаження знову увійдіть на сайт.

Якщо проблема зберігається, надішліть запит в службу підтримки. Запит повинен містити такі дані:

 • ваш IP-адресу (його можна подивитися на internet.yandex.ru)
 • назва інтернет-провайдера і місто, в якому ви проживаєте.

Також, для коректної роботи на сайті ми рекомендуємо не оновлювати одну сторінку безліч разів і не відкривати велику кількість вкладок з посиланнями на наш сайт, так як може послідувати короткочасна блокування доступу до сайту. Така особливість роботи сайту.

Назад
Не можу увійти до Особистого кабінету

Якщо при вході в Особистий кабінет ви отримуєте повідомлення "Неправильний логін / пароль", переконайтеся, що ви вводите коректну адресу електронної пошти, і відповідний йому пароль. Крім цього, перевірте розкладку клавіатури, що не натиснута клавіша "Caps Lock" і спробуйте ввести пошту і пароль ще раз. У разі збереження проблеми, натисніть на сторінці входу в Особистий кабінет клавіші "Ctrl" + "F5" (одночасно).

Проблема входу в Особистий кабінет може бути в налаштуваннях вашого браузера (браузер - це програма для перегляду інтернет-сторінок). Будь ласка, переконайтеся, що у вас встановлена ​​остання версія браузера (якщо немає, поновіть її); видаліть cookies і кеш в настройках браузера; перевірте, чи включений JavaScript, або спробуйте зайти на сайт, використовуючи інший браузер.

При збереженні проблеми зверніться до Служби технічної підтримки скориставшись формою, розташованою нижче.

Назад
Хто такий Перевірений користувач

Перевіреним користувачем вважається користувач, який пройшов верифікацію на сайті Бесплатка за допомогою сервісу BankID.

Такий користувач відрізняється від звичайного, тим що у нього з'являється ряд унікальних функцій і можливостей:

- Можливість продавати товари з допомогою опції Купити зараз

- Можливість залишати відгуки про інших користувачів

- Створювати Аукціони на основі своїх оголошень

- Автоматичне підняття і оновлення оголошень

- Якщо не встановити фільтр на дублікати своїх оголошень

- Можливість створювати подібні оголошення на основі вже існуючих

Назад
Що таке функція Купити зараз

Назва типу торгів і його відмітна характеристика (в залежності від контексту), яка вказує на можливість для Покупця придбати Товар миттєво за фіксованою ціною, встановленою Продавцем при виставленні товару.

Ця функція доступна при виставленні товару тільки для Перевірених продавців. Для покупки за такою функції Покупець повинен бути зареєстрований на сайті

Назад
Як розмістити оголошення з функцією Купити зараз

Розміщувати оголошення з функцією Купити зараз можуть тільки Перевірені користувачі.

Для цього потрібно активувати функцію Купити зараз в Особистому кабінеті перевіреного користувача, натиснувши кнопку "Активувати Купити зараз" в закладці Налаштування.

Після цього у всіх оголошеннях користувача з'явиться кнопка Купити зараз.

Виняток становлять тільки оголошення у яких виставлена ​​ціна Договірна та оголошення, які розміщені в рубриках Нерухомість, Транспорт (всі рубрики з продажем транспортних засобів), Послуги, Робота, Бізнес і фінанси, Знайомства, Віддам даром і у всіх рубриках Куплю.

У таких оголошень продавець може виставити кількість одиниць товару.

При купівлі товару Продавцю буде відправлено лист, що його товар куплений з проханням зв'язатися з потенційним покупцем, а замовлення з'явиться у відповідній закладці в Особистому кабінеті - Мої продажу / Замовлення

Назад
Як придбати товар з функцією Купити зараз

Для того, що б придбати товар з функцією Купити зараз Покупець повинен бути зареєстрований і залогiнений на сайті Бесплатка.

Покупець може вибрати кілька одиниць товару, якщо це допустимо в даному оголошенні.

Після натискання на Кнопку "Купити зараз" відбувається перенеправленіе на сторінку підтвердження замовлення. На цій сторінці Покупець може підтвердити своє замовлення чи відмовитися він нього.

Після підтвердження замовлення Покупець перенаправляється в свій Особистий кабінет в розділ Мої покупки, де видно його замовлення. Про його замовленні сповіщається Продавець з проханням зв'язатися з Покупцем для статочного оформлення угоди.

Після укладання угоди Покупець може залишити відгук про продавця.

Назад
Що таке Аукціон

Аукціон - вид продажу товарів, яка проводиться по заздалегідь встановленим правилам аукціону із загальним принципом принципом змагальності між покупцями. У процесі змагання між покупцями за право придбати товар виявляється переможець аукціону. Переможцем аукціону визнається особа, яке виграло аукціон відповідно до його правилами. У цьому випадку об'єкт набувається в обов'язковому порядку переможцем аукціону, якщо не вказано інше або настанням форс-мажорних обставин.

Назад
Хто може стати учасником Аукціону

Стати учасником аукціону може будь-який користувач зареєстрований на сайті Бесплатка.

Назад
Хто може створити Аукціон

Аукціон на сайті Бесплатка може створити тільки зарєестрованих користувачів, який має статус перевіреного користувача і активував функцію Купити зараз.

Назад
Як створити Аукціон

Створити Аукціон можна в своєму Особистому кабінеті.

Для цього Перевірений продавець повинен натиснути кнопку Аукціон в правій частині оголошення товару, який він хоче продати за правилами Аукціону.

З'явиться спіціальная форма з опціями Аукціону.

- Стартова ціна - це ціна з якої починаються торги в Аукціоні. Встановлюється самостійно продавцем. Не може бути дорівнює нулю або мати негативне значення.

- Резервна ціна - найменша сума, за якою продавець готовий продати виставлений на продаж товар. Якщо в ході торгів ніхто з учасників аукціону не досяг своєї ставкою резервної ціни - товар вважається не проданим.

- Час аукціону - часовий період протягом якого буде активний даний аукціон

- Аукціон з функцією "Купити зараз" - при активації цієї функції у товару, що продається на Аукціоні залишається активною функція Купити зараз при якій будь-який покупець може купити товар відразу за фіксованою ціною без участі в торгах. Якщо у продавця кілька одиниць даного товару, то в Аукціоні бере участь тільки один.

Після заповнення полів Продавець натискає кнопку "Створити Аукціон" після чого Аукціон вважається активним

Назад
Загальні правила проведення Аукціону

1. Стати учасником аукціону може будь-який користувач зареєстрований на сайті Бесплатка. Створити Аукціон може тільки Перевірений користувач у якого активна функція Купити зараз
2. Аукціон вважається завершеним і виявлено переможця за умови
- Кількість аукционеров беруть участь в ставках на аукціоні не менш одного
- Час проведення аукціону минув
- Кількість ставок на аукціоні не менше однієї
- Досягнуто резервна ціна аукціону, за умови, що вона встановлена ​​продавцем.
- У всіх інших випадках аукціон вважається не відбувся і може бути перевиставлен на розсуд продавця.

3. Аукционер може зробити ставку на аукціоні на суму не менше мінімального кроку аукціону на даний момент.
4. Скасування ставки на аукціоні може бути проведена тільки продавцем і тільки на прохання аукціонера із зазначенням причини.
- Якщо це була максимальна ставка на цьому аукціоні, то ставка аукціонера який запропонував другу максимальну ставку вважається максимальною ставкою і є лідером в аукціоні.
- В іншому випадку максимальна ставка не змінюється
5. Продавець не має право змінювати технічні, візуальні, косметичні, функціональні характеристики, методи оплати або спосіб доставки, а також принципово не змінює опис товару представленого на аукціоні.
6. Продавець має право скасувати всі ставки (скасування аукціону) на своєму аукціоні при настанні форс-мажорних обставин. При цьому:
- Аукціон вважається не відбувся
- Продавець зобов'язаний вказати причину скасування Аукціону про що буде сповіщена Адміністрація і всі учасники Аукціону.
- Продавець отримує -1 пункт рейтингу не залежно від причини скасування аукціону
7. Крок аукціону є диференціальним значенням і залежить від поточної вартості лота.

Назад
Покрокове збільшення ставки

Кожен хотів би перемогти на аукціоні, але при цьому заплатити за товар оптимальну ціну. Хоча ми рекомендуємо пропонувати максимальну ціну, яку ви готові віддати за товар, ви можете заплатити менше.
В ході торгів ми порівнюємо вашу ставку зі ставками інших учасників. Якщо ваша ставка перебита, ми автоматично робимо ставку від вашого імені, аж до вашої максимальної ставки. Ми збільшуємо вашу ставку лише на таку величину, яка необхідна для збереження вашої позиції лідируючого учасника.

Назад
Автоматичні ставки

Наша автоматична система ставок дозволить вам максимально зручно розміщувати ставки. Вам не доведеться повертатися і робити нову ставку кожен раз, коли вона буде перебита кимось іншим.

 

Назад
Як працює система автоматичних ставок

Коли ви розміщуєте ставку, ви вказуєте максимальну суму, яку готові заплатити за товар. Ваша максимальна ставки не видно продавцеві або іншим учасникам аукціону.
Ми розміщуємо ставки від вашого обличчя, використовуючи систему покрокового збільшення ставки, що визначається розміром поточної вищої ставки. Ми будемо збільшувати суму ставки рівно на стільки, на скільки це необхідно для того, щоб ви залишалися лідируючим учасником торгів або для того, щоб ваша ставка зрівнялася з відправною ціною. При досягненні суми вашої максимальної ставки процес буде завершений.
Якщо інший учасник торгів робить максимальну ставку, рівну вашої максимальною ставкою або перевищує її, ми повідомимо вас, щоб ви змогли зробити ще одну ставку. Розмір вашої максимальної ставки залишається конфіденційним, поки вона не буде перевищена іншим учасником торгів.
приклад:
Поточна ставка на товар становить 10 гривень. Покупець АА є лідируючим учасником торгів, і він зробив максимальну ставку в розмірі 12 гривень. Його максимальна ставка тримається в секреті від інших учасників торгів.
Оглянувши товар, Покупець ББ робить максимальну ставку в розмірі 15 гривень і стає лідируючим учасником торгів.
Ставка АА була збільшена до максимальної суми 12 гривень. На даний момент ставка ББ становить 13 гривень.
Ми відправляємо покупцеві АА електронного листа про те, що його ставка була перебита. Якщо АА не збільшить свою максимальну ставку, Покупець ББ виграє товар.

Назад
Як продавець може відстежувати проведення свого Аукціону

Після створення Аукціону продавцем оголошення з цим товаром перенаправляється в спеціальну закладку Аукціони в Особистому кабінеті продавця.

У закладці існує сортування за типами Аукціонів:

- Поточні

- Заверщенние

- Чи не заверщенние

З кожним поточним Аукціоном продавець може здійснити такі дії:

- Відстежувати ставки учасників в спеціальній закладці (для цього треба натиснути кнопку Аукціон)

- Скасувати ставку одного покупця на його прохання

- Скасувати Аукціон

- Отримати адресу поточного лідера Аукціону

Успішно Завещенние Аукціони автоматично переміщаються в закладку Заверщенние Аукціони, а інформація про замовлення товару з'являється у продавця в Закладці Підтверджені замовлення.

Чи не відбулися Аукціони автоматично переміщаються в закладку Чи не заверщенние Аукціони, а картка оголошення з'являється в Особисто кабінеті продавця. Чи не завершений Аукціон можна перевиставити.